بانوان گردشگری و صنایع دستی
September 7, 2017

بانو ناهید رحمان پور/ کارآفرین درودگر و سازنده ی مبلمان سنتی ایرانی

– من متولد 1353 در تهران، هنر آموخته هنرستان معماری و دارای مدرک کارشناسی صنایع دستی با گرایش چوب و کارشناسی ارشد صنایع دستی با گرایش […]