بانوان کشاورزی و دامپروری
February 1, 2018

بانو مژگان روستایی/ بانوی کارآفرین و نخستین پرورش‌دهنده‌ی کروکودیل در خاورمیانه

– من متولد سال ۱۳۶۲ هستم. کودکی هایم شبیه به همه کودکان همان سالى‌ها سپری می‌شد؛ البته با این تفاوت که بر خلاف بعضی از آنها […]