بانوان کشاورزی و دامپروری
December 18, 2016

بانو روژین پناهنده گندآبادی – بانوی کارآفرین کشاورزی و پرورش بوقلمون ارگانیک

بانو روژین پناهنده گندآبادی، دختری جوان با پشتکاری ستودنی است، که از یک روستای کوچک به هدف‌هایی بزرگ دست یافته است. او نمونه‌ای دست‌یافتنی برای دختران […]