بانوان هنر
June 24, 2017

بانو مهندس بهنوش باختری/بنیانگذار و مدیرعامل شرکت کارا

فعالیت ها و سمت ها: موسس و مدیرعامل شرکت کارا مدیر گروه طراحی در شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس مدیر امور طراحی در شرکت مهندسین مشاور […]