بانوان هنر
June 24, 2017

بانو مهندس بهنوش باختری/ مدیرعامل شرکت کارا

من بهنوش باختری ، نه متولد، بلکه بزرگ شده شهر آبادان، هستم. در شهر آبادان و در دوران شکوفایی  بعد از ملی شدن نفت و بهره […]