بانوان صنعت و معدن
December 8, 2017

بانو لعیا رویایی: مدیر و موسس شرکت تفلون کومه و مجتمع چاپ و بسته بندی کاتب تهران

– من در دامغان متولد  شدم و در همین شهر نیز به مدرسه رفتم. مرحوم پدرم همواره مي گفت بچه ها بايد در تهران ادامه تحصيل […]