کارگاه ساخت آلات موسیقی زوج تبریزی

کارگاه ساخت آلات موسیقی زوج تبریزی

ایرنا – تبریز – آرمین موسی خانی و مهری جابریان زوج هنرمند تبریزی در کارگاه کوچک صنایع دستی خود سازهای موسیقی سنتی ایرانی را تولید می کنند. آنها سه تار و تنبور می سازند و به فکر گسترش کار خود و ساخت چند ساز دیگر مثل نی، کمانچه و ویولون نیز هستند.

 

001

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

 

002