راههایی برای ارتباط بهتر

راههایی برای ارتباط بهتر

– اگر راه حل‌هایتان به جایی نمی‌رسد، یعنی مشکل را درست شناسایی نکرده اید.

– اگر مدام برخوردهایتان با دیگران تکرار می‌شود، پس مشکل جای دیگری است.

– ارتباط یک فراگرد است. یعنی مدام در حال گذر و تغییر بوده و قابل تجزیه و تحلیل است.

– ارتباط می‌تواند ارادی یا غیرارادی باشد. مثل زمانی که شما به صورت مستقیم در حال حرف زدن با فردی هستید و پیام خود را به او می‌رسانید، که این نوعی ارتباط ارادی است. اما اگر همان زمان فرد دیگری خواسته یا ناخواسته نزدیک به شما در حال شنیدن حرف‌هایتان باشد، به طور غیرارادی ارتباط در حال شکل گرفتن است. بنابراین در هر شرایطی شما در حال برقراری ارتباط هستید.

حتی وقتی حرف نمی‌زنید، حالت چهره یا زبان بدنتان در حال یرقراری ارتباط است، که باز هم می‌تواند خواسته یا ناخواسته باشد.

 

Trust-is-a-Must-Why-Trust-is-Important-in-a-Relationship

 

در هر ارتباط با توجه به خواسته یا ناخواسته بودن ارتباط، حالت‌های زیر وجود دارد:

1- فرستنده‌ی پیام و گیرنده‌ی آن هر دو خواسته و ارادی این ارتباط را ایجاد می‌کنند. همانند حرف زدن یا لبخند و نگاه دو طرفه، که هر دو سوی ارتباط این تبادل پیام را آگاهانه انجام می‌دهند. در چنین ارتباطی شاید بالاترین میزان دریافت مفهوم و هدف اصلی ارتباط شکل بگبرد. چون هر دو طرف آگاهانه و با تمایل این کار را انجام می‌دهند.

پس گام نخست در ایجاد یک ارتباط بهینه، دو طرفه کردن ارتباط است. اما این کافی نیست و موارد دیگری نیز باید مورد توجه قرار گیرد .

relationships

 

2- فرستنده پیام ناخواسته پیامی را برای کسی می‌فرستد، که او آگاهانه در حال دریافت این پیام است. مثل کسی گه گوش ایستاده و به حرف‌های دیگری گوش می‌دهد یا در حال نگاه کردن دزدکی است!

این شیوه ی ارتباط می‌تواند به برداشت اشتباه از پیام‌های دیگران منجر شود. زیرا آن چه دریافت کننده‌ی پیام می‌گیرد، می‌تواند حتی کاملا مخالف مفهوم مورد نظر فرستنده‌ی پیام باشد. برای مثال ما در حال رد شدن بشنویم کسی در حال فریاد به فرد دیگری دشنام می‌دهد. نخستین برداشت ما این است که این دشنام به فرد مقابل است. اما در واقعیت، ارسال کننده‌ی پیام در حال تعریف کردن ماجرایی برا طرف مقابل خود است، که در آن با آب و تاب دعوا و ناسزاهای رد و بدل شده‌ی خود با دیگری یا حتی دو نفر دیگر را بیان می‌کند. ولی شما فقط ناسزاها و حالت دعوا را می‌بینید و می‌شنوید و وقتی رد شدید آنها با هم به ماجرا می‌خندد و حتی احساس صمیمیت بیشتری هم می‌کنند.

بسیاری از قضاوت‌های ما، حتی با نزدیک‌ترین افراد زندگی‌مان به برداشت‌های اشتباه و یا ناقص دریافت کردن پیام طرف مقابل‌مان مربوط می‌شود. به گونه‌ای که گاه حتی در حال شنیدن حرف‌های دیگران، چون به دقت تمامی آن را گوش نمی‌کنیم یا تمامی رفتارهای غیرکلامی کسی را نمی‌بینیم، برداشتی متفاوت و حتی متضاد با مفهوم مورد نظر فرستنده‌ی پیام خواهیم داشت.

پس مفاهیم پیام و نزدیک بودن مفهوم پیام ارسالی با پیام دریافتی، در ارتباط بسیار مهم است.

 

ارتباط 001

 

3 – فرستنده‌ی پیام آگاهانه در حال ایجاد ارتباط است، اما گیرنده ناخواسته در جریان این ارتباط قرار می گیرد. مثل آموزگاری که در حال درس دادن است و می‌داند که چه می‌گوید و چه می‌خواهد، اما برخی از شاگردانش تمایل به ایجاد چنین ارتباطی ندارند و به همین دلیل هم شاید هرگز نتوانند پیام مورد نظر آموزگار را دریافت کنند.

این موضوع علت‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد، مثل نبود شرایط محیطی مناسب، تمایل نداشتن طرف مقابل به ایجاد ارتباط و یا گیرا نبودن پیام‌های فرستنده و غیره، که این زمینه‌ها حتی می‌تواند در عمل به برقرار نشدن ارتباط درست منجر شود.

مثال بارز آن می‌تواند در خانواده‌ای اتفاق افتاده باشد: همسرتان شب هنگام خسته و پریشان و با چهره‌ای درهم رفته از کار به خانه بازمی‌گردد. او در این زمان هرگز آمادگی ایجاد ارتباط با کسی را ندارد و به دلیل مشکلاتی که سر کار برایش ایجاد شده، تنها به کمی استراحت و آرامش و حتی تنهایی نیاز دارد دارد. اما شما حتی مهلت نمی‌دهید کفش‌هایش را درآورد و همانند مسلسل آغاز به گفتن مشکلات و مسایلی که در طول روز برایتان رخ داده، می‌کنید. همسرتان چون آمادگی ایجاد چنین ارتباطی را ندارد، ناخواسته مخاطب شما می‌شود. به همین دلیل یا اصلا گوش نمی‌دهد که چه می‌گویید یا به سرعت ارتباط را قطع می‌کند.

بنابراین ایجاد محیط و شرایط ارتباطی مناسب، در ایجاد یک ارتباط درست نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند.

 

 

007

 

4 – در این حالت، فرستنده و گیرنده‌ی پیام هر دو ناخواسته وارد فراگرد ارتباطی می‌شوند و پیام رد و بدل می‌کنند. مثل نوع لباس پوشیدن و زبان بدن ما، که دیگران را ناخواسته به گرفتن پیام از شخصیت و قضاوت در مورد ما می کند.

به عبارتی در نخستین برخورد، بسیاری از برداشت ها و قضاوت های ما در باره ی دیگران و خود ما شکل می گیرد.

 

008